Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest IGNA Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą przy ul. Kołłątaja 12A, 81-198 Pogórze; NIP: 5871718803; Regon: 381197734; KRS: 0000747298.
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– zawarcia i realizacji umów kupna / sprzedaży usług oferowanych przez administratora, a także podjęcia działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy,
– rekrutacji pracowników,
– wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, a w szczególności: wystawiania i przechowywania faktur / dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, a także rozpatrywania reklamacji.

  1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być firmy produkcyjne, transportowe oraz firmy zapewniające wsparcie IT dla administratora, jak również firmy windykacyjne, organy publiczne, którym dane są przekazywane na mocy przepisów prawa.
  2. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
  3. Posiadają Państwo prawo do:

– dostępu do swoich danych osobowych,
– sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  2. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Administrator zastrzega, iż niepodanie danych w minimalnym wymaganym zakresie może skutkować niewykonaniem umowy.

O nas

IGNA Logistics & Consulting to firma zbudowana na wieloletnim doświadczeniu w branży Logistycznej i FM.

Oferta

Oferujemy usługi consultingowe mające na celu usprawnianie procesów wewnętrzne w firmie.

Współpraca

Realizujemy usługi szyte na miarę potrzeb Klienta: logistyczne, consultingowe, szkoleniowe oraz coachingowe.

Kontakt

IGNA SP. Z O.O. SP.K.
81-187 Gdynia,
ul. Jantarowa 20/17
NIP 5871718803

Projekt i Realizacja: WiDI ART Studio