Skip to content

Transport międzynarodowy towarów jest ściśle powiązany z handlem, czyli sprzedażą. Gotowość towaru, sposób jego przewozu, terminowe dostawy do punktów docelowych czy odpowiednia komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna wpływają na codzienną pracę spedytora, a także funkcjonowanie całej organizacji.

Jak zatem zwiększyć efektywność działań spedytora?

Na pewno kluczowe znaczenie ma komunikacja pomiędzy pracownikami różnych działów, którzy pośrednio lub bezpośrednio mają wpływ na łańcuch dostaw. Ilość osób zaangażowanych w proces jest ogromna, a każda z nich ma inne zadania i cele do zrealizowania. Zatem kim jest spedytor? Jaka jest jego rola w firmie spedycyjnej? Jak wygląda organizacja pracy spedytora? Jakie cechy ułatwiają skuteczną pracę na tym stanowisku? Na te pytania będziemy starali się dziś odpowiedzieć.

Spedytor – kim jest i na czym polega jego praca?

Patrząc holistycznie to przedsiębiorca, czyli firma spedycyjna zatrudniająca szereg pracowników realizujących określone zadania. Natomiast faktycznie spedytorem nazywamy osobę, która jest odpowiedzialna za organizację przewozu towaru z wybranej lokalizacji do punktu docelowego. Jednak, aby taką usługę zrealizować spedytor jest zobowiązany do zaplanowania i zorganizowania wszelkich spraw z tym związanych. Zazwyczaj swoje działania rozpoczyna od analizy warunków i kosztu transportu, wyboru środka transportu, przygotowania niezbędnej dokumentacji dla partnera transportowego, poprzez koordynację realizowanego transportu, a kończąc na rozliczaniu usługi z klientem.

Istotny jest fakt, że spedytor jest rozliczany również za rezultaty pracy osób, z którymi współpracuje, czyli za swoich podwykonawców – firmy transportowe. Dlatego też świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo transportu towaru i ewentualne jego uszkodzenia w czasie przewozu, wpływa na dobór faktycznego wykonawcy usługi przez spedytora.

Łączy się z tym wymóg związany z posiadaniem odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej, będącej jednym z podstawowych dokumentów jaki musi uzyskać firma realizująca usługi transportu drogowego.

Coraz częściej również i klienci zwracają uwagę na to, czy firma spedycyjna, z którą współpracują posiada ubezpieczenie OCS (odpowiedzialność cywilna spedytora) wraz z rozszerzeniem o OCPD umownego (odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego), dającą gwarancję, że w razie niewypłacalności polisy posiadanej przez przewoźnika, będzie możliwe rozliczenie strat z polisy spedytora.

Warto również wiedzieć, że działania spedytora regulują także inne dokumenty jak konwencja CMR (Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów), Prawo Przewozowe oraz Kodeks cywilny.

Podsumowując osoba na stanowisku spedytora posiada szeroki, a zarazem interesujący zakres zadań. Zazwyczaj odpowiada za cały proces organizacji transportu towarów o rozmaitych parametrach fizycznych i technicznych. Co zatem może pomóc w pracy na tym stanowisku?

Z pewnością są to pewne cechy osobowości i umiejętności, które można nabyć lub posiadać, a następnie rozwijać w miarę nabierania doświadczenia zawodowego. A to nad czym warto pracować, o tym napiszemy w dalszej części naszego artykułu.

Co ułatwia efektywną pracę spedytora?

  1. Komunikatywność, czyli otwarta i rzetelna komunikacja

Precyzyjnie przekazywane informacje od klientów i pozostałych pracowników znacząco wpływają na jakość i dokładność pracy spedytora. Pozwalają mu podjąć konkretne działania np. dokładnie zaplanować trasę ładunku, aby przesyłka szybko i bezpiecznie dotarła do odbiorcy, lub sprawnie wyznaczyć nową trasę kierowcy w przypadku nagłych zmian. Spedytor powinien też umiejętnie przekazywać informacje innym, nawet te o negatywnym skutku.

  1. Empatia

Dobry spedytor powinien umieć słuchać swoich klientów i partnerów transportowych, być otwartym na ich problemy i szybko reagować. Empatyczni pracownicy to tacy, którzy są w stanie wczuć się w problemy innych osób i potrafią zaoferować im najlepsze rozwiązanie w danej sytuacji.

  1. Odpowiedzialność i umiejętność pracy pod presją czasu

Zmiana terminu dostarczenia ładunku? Ekspresowa przesyłka potrzebna w trybie just-in-time? Nagle odwołany ładunek przez klienta? Spedytor nieustannie musi pracować pod presją czasu i zapanować nad realizacją wielu zadań w ograniczonym czasie, biorąc za nie jednocześnie pełną odpowiedzialność. W związku z tym, bardzo ważne jest to, aby był odporny na stres i potrafił szybko znaleźć odpowiednie rozwiązanie nawet w najtrudniejszych sytuacjach.

  1. Dokładność i rzetelność

Dokładność realizowanych zadań, skrupulatność i rzetelność to umiejętności bardzo istotne w pracy spedytora. Ułatwiają analizowanie informacji, w celu podejmowania skutecznych kroków, które wpływają na efektywność wszelkich procesów logistycznych.

  1. Dobra organizacja pracy

Wysoko rozwinięte umiejętności organizacji pracy własnej są bardzo przydatne w tym zawodzie. Przede wszystkim pozwalają szybko reagować na dynamiczne zmiany wewnątrz firmy i łatwiej osiągać zamierzone cele.

  1. Zdolności negocjacyjne

Przygotowanie odpowiednich umów i negocjowanie korzystnych warunków dla klientów i przewoźników to codzienność w pracy każdego spedytora. Przydatną umiejętnością są doskonale rozwinięte zdolności negocjacyjne, które ułatwiają rozmowy związane z ustalaniem warunków współpracy.

Podsumowując jesteśmy przekonani, że tych sześć elementów wpływa na efektywność i satysfakcje z pracy na stanowisku spedytora drogowego. Dlatego zachęcamy do rozwoju wymienionych umiejętności  osóby, które działają lub planują działać w branży TSL, z pewnością pozytywne rezultaty szybko się pojawią.

Tworzymy nową jakość usług doradczych i wsparcia w rozwoju, opartych na wartościach, współpracy i nowoczesnych metodach szkoleniowych.

Zapisz się do naszego newslettera, niech nic Cię nie ominie.

Tworzymy nową jakość usług na rynku TSL, opartą na wartościach i współpracy.