Skip to content

Umiejętność szybkiego przetwarzania ogromu informacji, podejmowanie skutecznych decyzji w krótkim czasie, stały kontakt z kontrahentami, odpowiedzialność, szukanie najefektywniejszych rozwiązań – to tylko kilka wyzwań, z jakimi na co dzień muszą zmagać się pracownicy branży TSL. Temu wszystkiemu towarzyszy nieustanna presja czasu, wpływająca na wzrost odczuwanego napięcia, które następnie może przekształcić się w silniejszą emocję jaką jest stres.

Czym jest stres i jak powstaje?

Stres według definicji psychologicznej to reakcja organizmu człowieka na różnego rodzaju doświadczenia i zdarzenia, zakłócające równowagę psychiczną i fizyczną. Jest rodzajem odpowiedzi emocjonalnej, która zależy od sposobu interpretacji bodźca – stresora, jaki ją wywołał.

Stresory, czyli zdarzenia lub sytuacje zewnętrzne powodujące silne napięcia są indywidualne dla każdego człowieka. Mogą wzbudzać różnego rodzaju uczucia jak przewrażliwienie, strach, bezradność, czy też pogorszenie kontaktów z otoczeniem. Mogą występować stresory jednorazowe np. konkretne wydarzenia – wypadek lub stresory ciągłe zwane chronicznymi, jak np. zła atmosfera w pracy, czy też mobbing.

W zależności od siły stresora i jego interpretacji może on wywołać negatywne emocje, które szybko uda się opanować i zapomnieć, bądź też spowoduje, że sytuacja przekształci się w kryzys, który wpływa na wszystkie obszary życia człowieka zarówno prywatne jak i zawodowe. 

Stres w branży TSL

Jedną z cech charakteryzujących branżę TSL jest zmienność. Zależy ona od wielu czynników zewnętrznych wpływających na usługę logistyczną. Pracownik, pomimo wykonania poprawnie swoich zadań i obowiązków może spotkać się z sytuacją, na którą nie miał wpływu, a która niesie za sobą szereg zmian i konsekwencji.

Przykładem może być sam transport, czyli jeden z elementów łańcucha dostaw. Aby został poprawnie wykonany, również inne ogniwa łańcucha muszą być zrealizowane bez żadnych zakłóceń. Ktoś musi wybrać odpowiednie auto, przygotować towar, dokumentację, załadować w odpowiednim czasie, tak aby ładunek, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotarł na czas do odbiorcy.

Jakiekolwiek opóźnienia lub trudności mogą sprawić, że standardowe czynności przekształcają się w sytuacje skomplikowane i zarazem stresogenne dla pracownika. Ten fakt sprawia, że niestety branża logistyczna jest w gronie tych o podwyższonym wskaźniku stresu, a szeroki zakres obowiązków, odpowiedzialność i presja czasu, nie sprzyja poprawie tej opinii.

Jakie są najczęstsze przyczyny stresu branży TSL? 

Według badania przeprowadzonego przez portal pracujwlogistyce.pl aż 40 % pracowników tej branży jest zestresowanych z powodu swoich obowiązków, a tylko 15 % pracuje dlatego, że lubi adrenalinę i codzienną dynamikę. 25 % badanych osób stwierdza, że stresuje się sporadycznie, w zależności od zadania jakie mają do wykonania. Im bardziej angażujące i trudne, tym stres się nasila. Natomiast 9 % ankietowanych odpowiedziało, że stresują się z uwagi na konsekwencje ewentualnych błędów.

Jak widać źródła stresu w branży logistycznej są zróżnicowane. Dla jednych będzie to napięta atmosfera w pracy, a dla innych zbyt skomplikowane zadanie do wykonania. Wymieniać można bez końca jednak wszystko tak naprawdę zależy od indywidualnej odporności oraz zasobów jakie posiada dany pracownik.

Przykładami częstych sytuacji stresujących z jakimi spotyka się spedytor są problemy z organizacją auta pod zatwierdzony ładunek, brak gotowości towaru lub awaria systemu magazynowego, która uniemożliwia załadowanie towaru, awaria auta na trasie, źle zaplanowany czas pracy kierowcy, czy choćby czynniki zewnętrzne, jak wypadek na trasie, czy złe warunki pogodowe, które również uniemożliwiają dalszą jazdę lub wydłużają czas transportu towaru. Każdy z tych elementów oraz wiele innych musi kontrolować i analizować spedytor, a następnie podejmować skuteczne decyzje, dzięki którym towar jak najszybciej dotrze do klienta, a auto zostanie następnie efektywnie zaplanowane na kolejne ładunki.

A jak jest w przypadku przewoźników i kierowców?

Oni także są narażeni na czynniki stresujące, do których należy choćby różnorodność realizowanych transportów. Pomimo zaplanowanej trasy wielokrotnie dochodzi do sytuacji, gdzie kierowca nagle musi zmienić kierunek jazdy, z uwagi na przekierowanie towaru do innego magazynu. Awaria na trasie, kontrole drogowe oraz ogromna odpowiedzialność za towar, jego zabezpieczenie, a także dbałość o innych uczestników ruchu drogowego, to kolejne czynniki ważne i zarazem stresujące.

Jak unikać stresu w logistyce?

Sytuacji generujących stres można wymienić wiele, niezależnie od roli jaką pełni pracownik w firmie logistycznej, nie omija on nikogo. Niezwykle ważne są jednak kompetencje, na które składa się wiedza, umiejętności i doświadczenie, pozwalające pracownikom lepiej radzić sobie w trudnych i zarazem stresujących sytuacjach.

W zależności od stanowiska wymagane będzie: analityczne myślenie, elastyczność, ukierunkowanie na cel, szybkie podejmowanie skutecznych i odpowiedzialnych decyzji, umiejętność pracy pod presją czasu, znajomość języków obcych, empatia, czy też dobra komunikacja z kontrahentami i współpracownikami. 

Jednak nie zmienia to faktu, że usługi logistyczne szybko się rozwijają i zmieniają, a co nowe i nie znane niestety generuje niepewność. Dlatego warto pamiętać, że nawet wieloletnie doświadczenie nie da gwarancji, że stres w pracy nas ominie.

Z punktu widzenia organizacji znaczenie ma również system zarządzania w firmie, który wpływa na rotację pracowników, atmosferę pracy, komunikację i jakość realizowanych usług. Z pewnością zadbanie o te i inne obszary w organizacji sprawi, że zwiększy się motywacja do pracy, a zarazem zmniejszy się poziom stresu odczuwany przez pracowników. Poczucie bezpieczeństwa, stabilności, transparentne warunki pracy pozwalają ludziom skupić się na czynnościach stricte zawodowych i ograniczają dodatkowe obszary do zmartwień.

Jak zmniejszać poziom stresu w organizacji? 

Jednym ze sposobów zwalczenia stresu jest zbudowanie odpowiedniej kultury organizacyjnej firmy. Im lepsza organizacja wewnętrzna, tym większa efektywność i umiejętność radzenia sobie z sytuacjami stresowymi przez pracowników.

Warto jednak pamiętać, że stworzenie funkcjonalnego i przyjaznego środowiska pracy wymaga zaangażowania każdego członka zespołu, a przede wszystkim pozytywnego nastawienia do zmian osób decyzyjnych. Otwartość i wiara w tworzenie firmy opartej na zadowoleniu i samoorganizacji zespołu, zwiększa zaangażowanie ludzi w wykonywanie zadań. Ponadto zmniejsza poziom napięcia między pracownikami i korzystnie wpływa na zwiększenie ich motywacji do pracy. 

Kolejnym sposobem jest wsparcie pracowników ze strony menedżerów, a przede wszystkim ciągły rozwój ich kompetencji, będących narzędziem do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Odpowiednio zaplanowany i przemyślany system motywacyjny, oparty nie tylko na czynniku finansowym, ale również programie talentowym wzmacnia poczucie bezpieczeństwa oraz daje wizję przyszłości.

Warto również pamiętać, że radzenie sobie ze stresem polega głównie na podejmowaniu działania, które zredukuje lub wyeliminuje stresory, czyli przyczyny stresu. Tylko zmierzenie się z czynnikami jakie go wywołują może sprawić, że dana sytuacja nas wzmocni.

Zatem jeśli czujesz, że Tobie lub osobom z Twojego zespołu takie emocje czasami towarzyszą, to zapraszamy Cię do kontaktu. Przygotujemy dla Ciebie indywidualnie dobrany program wsparcia, oparty o techniki, które skutecznie i szybko Ci pomogą.

Tworzymy nową jakość usług doradczych i wsparcia w rozwoju, opartych na wartościach, współpracy i nowoczesnych metodach szkoleniowych.

Zapisz się do naszego newslettera, niech nic Cię nie ominie.

Tworzymy nową jakość usług na rynku TSL, opartą na wartościach i współpracy.